Udskiftning af billardborde

Vi skal have udskiftet vor 2 caramboleborde med 2 kegle billardborde.


Vi er derfor i gang med at ansøge diverse fonde om midler til dette.


Foreløbig har vi fået tilsagn fra:

Norlys vækstpulje                    kr. 50.000,-